جستجوی پایان نامه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
عنوان پایان نامه :
کلمات کلیدی : جستجو در چکیده :
استاد راهنما : استاد مشاور :
رشته : مقطع :
تاریخ پایان نامه : ( YYYY/MM/DD ) نوع پایان نامه :
کد پایان نامه :  
ردیفعنواننوع پایان نامهرشتهمقطعتاریخ پایان نامهمشاهده
۱ ارتباط با پورت usb به وسیله avr و رسم پارامترهای محیطی توسط vb.net وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
۲ ارتفاع سنج با استفاده از سنسور خازنی وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۰۶
۳ ارسال موقعیت جغرافیایی اتومبیل توسط sms وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
۴ اسیلوسکوپ دیجیتال به کمک lcdگرافیکیو AVR وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۲۰
۵ باز شناسی ارقام دستنویس فارسی به وسیله ی شبکه عصبی با استفاده از میکروکنترلر AVR وارد نشدهاکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹
۶ برد آموزشی FPGA وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۱۱
۷ پیاده سازی روشهای مختلف شناسای سیستم وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۲۳
۸ تبادل اطلاعات سوختگیری توسط اینفرارد وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۶/۱۰/۱۵
۹ حذف نویز پریودیک وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۱۱
۱۰ دفتر چه تلفن صوتی وارد نشدهالکترونیک کارشناسی ۱۳۸۹/۱۰/۱۶
12