فهرست اسناد گروه آموزشی علوم پزشکی
ردیفعنواننوع سندتاریخ ثبتمشاده
۱سرفصل دروس پرستاري از 93 به بعدواردنشده۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲برنامه استراتژیک گروه پرستاری واحد سبزوارروال کاری۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳برنامه هفتگی آقای هاشمی نیک در مهر 1400روال کاری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۴برنامه هفتگی خانم صدیقی در مهر 1400روال کاری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۵برنامه هفتگی آقای محقق نژاد در مهر 1400روال کاری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۶برنامه هفتگی خانم ستوده در مهر 1400روال کاری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۷برنامه هفتگی خانم نیک نژاد در مهر 1400روال کاری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۸فلوچارت درسی رشته پرستاریفرم۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۹آيين نامه آموزشي گروه علوم پزشكي (پرستاري - بهداشت)بخشنامه۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۰آرايش دروس كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار از مهر 93 به بعدواردنشده۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۱۱فلوچارت مهندسي بهداشت محيطواردنشده۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۲فلوچارت مهندسي بهداشت حرفه ايبخشنامه۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۳آرايش دروس كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار ورودي هاي 89 تا 93فرم۱۳۹۵/۰۸/۲۷
۱۴تفكيك دورس بهداشت مبارزهفرم۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۱۵فلوچارت كارداني بهداشت خانوادهفرم۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۱۶فرم پيش انتخاب واحد گروه علوم پزشكيفرم۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۱۷دورس عمومي رشته هاي علوم پزشكيفرم۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۱۸فلوچارت كارداني بهداشت مبارزه با بيماري هافرم۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۱۹فلوچارت دروس كارداني بهداشت محيطفرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰
۲۰فلوچارت دروس كارداني بهداشت حرفه ايفرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰