فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی علوم پزشکی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱بررسی واحدهای گذرانده شدهمدیر وب‌گاه علوم پزشکی۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۲زمان آزمون فاینال مهر 1400مدیر وب‌گاه علوم پزشکی۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۳ضرورت تهیه گزارش کارآموزیمحمد طاهري نامقي۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴نحوه دریافت معرفی نامه کارآموزی از طریق سامانهمحمد طاهري نامقي۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۵برگزاری کلاس ها بصورت مجازی تا اطلاع ثانویمحمد طاهري نامقي۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۶بارگذاری فایل های درسیمحمد طاهري نامقي۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷بارگذاری کتاب مخاطرات شغلی حرفه پرستاریمحمد طاهري نامقي۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۸دسترسی به log bookموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۹تاریخ برگزاری کارگاههای مختلف بین دو ترمموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۱۰کانال تلگرامی گروهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۱۱انجام امور اداری و آموزشیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۱۲تعطيلي كارآموزي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۱۳تاريخ امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۰۹
۱۴جزوه زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۷
۱۵ساعت كارآموزي هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۲
۱۶اطلاعیه تاریخ تسویه حساب دانشجویان ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۱۷فوری.اخذ دروس معارف در تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۱۸قابل توجه دانشجويان عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۱۹قابل توجه دانشجویان کارآموز رشته بهداشت خانوا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۲۰تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۲۱برنامه نهايي كارآموزي هاي ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۲۲امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۲۳امتحان تئوری بررسی وضعیت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۲۴کارآموزی داخلی ۳و۴و مادران وکودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۰
۲۵تغييرات برنامه كارآموزي سالمندي 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۲۶تعطيلي كارآموزي ccuموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۲۷تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۲۸تغییر محل برگزاری کار آموزی کودکان و نوزادانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۲۰
۲۹راه اندازی کانال تلگرامموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۳۰تعطیلی کارآموزی ۱۱۵موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۰
۳۱كارآموزي 115موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۳۲تعطیلی کارآموزیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۲
۳۳تغيير كارآموزي عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۳۴کارآموزی روان و داخلی ۲ وبهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۲
۳۵فوری.برنامه کارآموزی هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۳۶نمره تحقیق در پرستاریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۳۷آزمون ارشد وزارت بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۱
۳۸کارآموزی اصول مهارت ها .فوری .فوریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۲۰
۳۹سرفصل امتحان داخلي 2 بخش گوارشموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۶
۴۰جزوه اتاق عملموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۴۱امتحان روش تحقيقموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۴۲امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۴۳آزمون ارشد پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۸
۴۴پيش انتخاب واحد .فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۴۵آزمون میان ترمامیر نصيرنيا۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۴۶كارآموزي فارماكولوژي بالينيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۴۷خبر خیلی خیلی مهم ****** ثبت نام آزمون ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۸/۱۷
۴۸تعطيلي كارآموزي اعصاب واسعيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۰۳
۴۹تعطیلی کارآموزی ها در روز عاشوراموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۵۰کاراموزی سوختگی اطلاعیه دومموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۵۱كارآموزي سوختگي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۸
۵۲قابل توجه دانشجويان ورودي 94موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۵۳برنامه اورژانس امداد عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۵
۵۴فور ي كارآموزي هاي پرستاري (عرصه و غير عرصه)موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۵۵برنامه كارآموزي ها ي غير عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۵۶تغيير برنامه عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۵۷تغيير برنامه كارآموزي ها .فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۵۸فوری .برنامه کارآموزی عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۳
۵۹فوری تعطیلی کارآموزی پرستاریداوود سويزي۱۳۹۴/۰۴/۲۴
۶۰فوری.تغییر زمان کارآموزی کودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۶۱کارآموزی تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۶۲قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۶۳انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصهعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۶۴قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۱موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۶
۶۵فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۷
۶۶امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۶۷قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزي تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۶۸برنامه كارآموزي هاي داخلي و كودكانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۶۹قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۳
۷۰فوري . برنامه كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۷۱قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۷۲فوری.کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۲۴
۷۳امتحان داخلي 3موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۷۴امتحان بررسي وضعيت سلامت و آموزش به بيمارموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۱۸
۷۵فوري فوري .قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۰۴
۷۶قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۷۷تغييردركارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۷
۷۸گروه بندي اصول مهارتهاي عمليعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۶
۷۹فرم لباس كارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۸۰كارآموزي هاي انتخابي درزمان حذف واضافهعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۴
۸۱اطلاعیه مهم :حذف کارآموزی کودکانعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۸۲قابل توجه دانشجويان فارغ التحصيل به علت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۸
۸۳قابل توجه دانشجويان بهداشت فارغ التحصيل ب...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۸۴قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط / حرفه ا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۱۸
۸۵تغییر زمان اجرای کارآموزی تابستانمحمد طاهري نامقي۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۸۶قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط كارآموزي ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۴/۱۷
۸۷مهم. انتخاب واحد تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۸۸كارآموزي روانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۸۹مهم. امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۲/۲۱
۹۰فوري فوري قابل توجه دانشجويان پرستاري و بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۳۱
۹۱قابل دانشجويان ورودي 92 به بعدداوود سويزي۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۹۲قابل توجه دانشجويان پرستاري ورودي 92موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۹۳قابل توجه دانشجو محمد هادي محمد پورعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۹۴قابل توجه دانشجو ايوب قلي زادهعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۹۵قابل توجه دانشجويان داخلي 4موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
۹۶پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در دانشگاه علو...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۹۷فوری . دانشجویان پرستاری و بهداشت ترم آخر .ثب...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۴
۹۸کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۹۹فوري . قابل توجه كليه فارغ التحصيلان پرستاري ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۲
۱۰۰قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۰۹/۳۰
12