فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی پزشکیقاسم فائزيان۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲دروس پیش دانشگاهی و درس آشنایی با مبانی دفاع مقدسجواد مشايخي فرد۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳قابل توجه دانشجویان ورودی 1400 مهندسی پزشکیجواد مشايخي فرد۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۴قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۶/۰۷
۵قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۶قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۵/۰۳
۷قابل دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۸قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۹قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۰قابل توجه دانشجویان درس تاسیسات مکانیکی و برقیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۱قابل دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۲قابل توجه داشجویانی که در ترم جاری با اینجانب...مهدي خاکباز۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۳قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۱/۲۲
۱۴قابل توجه داشجویانی که در ترم جاری با اینجانب...مهدي خاکباز۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۵نمرات میانترم دوم درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۱۶قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیجواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۱۷زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی پیش ...مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۸زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۹نمرات میانترم فصل اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۲۰تاریخ برگزاری امتحان میانترم اول ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۲۱قابل توجه دانشجویان محترم کارگاه تجهیزات عموم...جواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۲قابل توجه دانشجویان درس آمار حیاتیمهدي خاکباز۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۲۳قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۲۴تاریخ برگزاری امتحان میانترم انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۲۵تاریخ برگزاری امتحان میانترم فناوری اطلاعات پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۲۶تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۲۷تاریخ برگزاری امتحان میانترم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۲۸قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۲۹قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۳۰قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۳۱قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۳۲تمرین ماشین مهندسی پزشکیسپهر سلطاني۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۳۳قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۳۴دروس ترم بهمن ۹۷باقر مهذبي۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۳۵برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۳۶برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۳۷آزمایشگاهجواد زنگنه۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۳۸دروس ترم مهرباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۳۹سرفصل جدید مهندسی پزشکی ورودی ۹۵ به بعدباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۴۰کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۴۱قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۴۲قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۴۳دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۴۴قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۴۵قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۴۶قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۴۷قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۴۸قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۴۹تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۵۰قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۵۱قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۵۲قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۵۳ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۵۴قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۵۵قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۵۶نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۷قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۵۸تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۵۹قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۶۰دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۶۱آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۶۲قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۶۳قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۶۴قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۶۵دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۶۶قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۶۷قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۶۸قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۶۹قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۷۰قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۷۱تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۷۲تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۷۳قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۷۴قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۷۵نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۷۶نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۷۷اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۷۸نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۷۹قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۸۰قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۸۱قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۸۲قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۸۳اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۸۴اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۸۵قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۸۶اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۸۷اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۸۸اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۸۹تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۹۰عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۹۱امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۹۲امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۹۳قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۹۴قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۹۵امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۹۶امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۹۷قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۹۸قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۹۹قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۱۰۰تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
12345